Boekhouding

Wij voeren een volledig boekhouding voor u. Onze werkzaamheden bevatten o.a.

  • Boeken van de inkoopfacturen / crediteuren
  • Boeken van de verkoopfacturen / debiteuren
  • Boeken van de kas / bank / giro
  • Uitvoeren van controles
  • Tussentijdse rapportages, analyses en advies

Heeft u personeel in dienst, dan verzorgen wij tevens:

  • Uw complete loonadministratie
  • Loonstroken voor al uw werknemers
  • Proforma loonstroken / bruto-netto berekeningen
  • Jaaropgaven

 

Wij maken gebruik van een online boekhoudpakket. Op elk willekeurig moment kunt u zelf inloggen om uw administratie in te zien.

 

U kunt Flex Boekhouding ook inschakelen voor alle soorten boekhoudkundige werkzaamheden binnen uw bedrijf zoals bijvoorbeeld het wegwerken van achterstanden of vervanging bij ziekte.